loda prive denis    

Reference VKS 1. ZD Senice na Hané
 2. Farma Rakov, SHR Ondroušek
 3. ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. (Příbram)
 4. Příkosická zemědělská a.s. (Příbram)
 5. AGRO DV Puklice (Jihlava)
 6. AGRO Okluky a.s. (Uherské Hradiště)
 7. Agrodružstvo Brťov-Lipůvka (Blansko)
 8. Agrospol Boĺkovce (Lučenec, SK) 
 9. DV Polanka nad Odrou (Ostrava)
 10. Podorlické ZD Ohnišov (Rychnov nad Kněžnou)
 11. Poĺnohospodárske družstvo Neverice (Nitra, SK)
 12. Soukromý rolník Hatě (Příbram)
 13. ZD Brtnice (Jihlava)
 14. ZD Okříšky (Jihlava)
 15. ZS Dobříš s.r.o. (Příbram)
 16. ZS Horní Krupá a.s. (Havlíčkův Brod)
 17. ZD Budišov
Fotografie z hotových projetků ke shlédnutí ve fotogalerii.

ZD Krásná Hora

dávkování mikrokomponentů.JPG

VKS.JPG

plně automatické řízení počítačem.JPG
ZD Puklice - Střížov

VKS.JPG

dávkování mikrokomponentů.JPG

doprava zrnin.JPG
Projekty jsou koncipované jako kompaktní a variabilní sestava, v níž na míchačce ROmiLL je usazen kterýkoliv typ šrotovníku, mačkače či drtiče ROmiLL. Je možná i jejich kombinace, případně i použití kladívkového stroje jiného výrobce. Dochází tak ke zkrácení dopravní cesty a minimalizují se nároky na prostor, což je zvláště výhodné v prostorách s nízkou světlostí. Míchačka a na ní usazené rozmělňovací stroje jsou uloženy na tenzometrické váze. To umožňuje průběžné dávkování komponentů za stálého mísení. Přesnost zamíchatelnosti je certifikována na 1:10 000.

Taková jednotka zpravidla tvoří celek s přilehlými zásobníky se zrninami, měkkými surovinami, krmnými doplňky, expedičními zásobníky atp. Vzniká tak ucelená koncepce ideální pro malé a středně velké provozy s požadavkem na zpracování od 800 do 6.000 tun krmných směsí za rok.

Celý systém je plně automatizovaný s obsluhou přes počítač. Pracovník pouze zadá konkrétní recepturu, podle které je následně připravena krmná dávka.

Příkladové schéma

  

Společnost ROmiLL zajišťuje i individuální technologie výroben krmných směsí podle požadavků zákazníka, a to i pro velkokapacitní průmyslové provozy.


FOTOGALERIEPA030048.JPG

P6240009.JPG

P6210172.JPG

P6210159.JPG
Výrobny krmných směsí

FIRMA ROmiLL PROJEKTUJE, DODÁVÁ A MONTUJE VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ RŮZNCÝH TYPŮ. KROMĚ NOVOSTAVEB ZABEZPEČUJE I JEJICH REKONSTRUKCE, ÚPRAVY A DOVYBAVENÍ.

Přednosti:
 • Spolehlivost, výkon a přesnost
 • Možnost plně automatického provozu
 • Dlouhá životnost
 • Kapacita 800–6 000 tun krmných směsí / rok