loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Ekologický provoz a bezpečnost

Vysokofrekvenční ohřevná zařízení neprodukují odpady ani nespotřebovávají fosilní paliva, zemní plyn apod. Skutečnost, že se jedná o ohřev bez spalovacího procesu výrazně zvyšuje jeho bezpečnost.

Výhody Mikrovlnné technologie

 • Na rozdíl od jiných způsobů ohřevu je možné dielektrickým ohřevem dosáhnout vyšší teploty uvnitř produktu než na jeho povrchu.
 • Díky tomu, že se materiál ohřívá v celém objemu, dosahuje se vysoké rovnoměrnosti prohřátí a přesné regulace teploty. Také je možné zabránit zahřátí některé části materiálu nad limitní teplotu.
 • Výrobky lze zpracovávat v obalu, protože působení elektromagnetických vln není závislé na tepelné vodivosti, a tak je vnější izolující vrstvy nijak neovlivňují.
 • Dielektrickým ohřevem se zvyšuje jakost výrobku, a tím i jeho prodejnost a konkurenceschopnost.
 • Stejné kvality zpracování či podobného řešení daného procesu lze konvenčními způsoby ohřevu dosáhnout buď velmi obtížně anebo vůbec.

HYGIENICKÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Moderní vysokofrekvenční ohřevné technologie zajišťují čistý provoz: nejsou zdrojem prachu, pachu, hluku, vibrací ani záření; nezpůsobují zvýšení teploty ani vlhkosti a neznečišťují ovzduší ani neohrožují lidské zdraví.
Telekomunikační normy na většině technických frekvencí omezují emitovaný elektromagnetický výkon několikanásobně pod úroveň hygienických norem (které se proto častěji uplatní až pro autorizované použití frekvence telekomunikačním operátorem). I velké průmyslové linky proto neemitují vně komory vyšší výkon, než běžný mobilní telefon.