loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

EKONOMIKA 
 • zrychlení výroby – hodiny místo směn
 • plynulost výroby
 • minimální prostor
 • eliminace zmetkovitosti
 • minimální tepelné ztráty
 
DESÍTKY MIKROVLNNÝCH SUŠÁREN ROmiLL
jsou dlouhodobě úspěšně nasazeny v keramických provozech

Semi-kontinuální mikrovlnné sušárny sanitární keramiky


Pro umyvadla, pisoáry, nádržky toalet aj.

 
TŘI RŮZNÉ MOŽNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:
 

1. MIKROVLNNÝ PŘEDEHŘEV URYCHLUJE HORKOVZDUŠNÉ SUŠENÍ, COŽ ZKRÁTÍ CELÝ DEN NA JEDINOU SMĚNU
Voda, na rozdíl od keramické hmoty, mikrovlnnou energii absorbuje a ohřívá se současně v každé hloubce produktu. Prohřátí celé tloušťky stěny otevře póry, jimiž kapalina kapilárními silami vzlíná. S narůstající teplotou se současně zvyšuje tlak, jímž jsou molekuly vody vytěsňovány do míst s nižším tlakem, která se nachází na povrchu. Otevření pórů urychlí difuzi vody z vnitřku stěny pro navazující hlavní horkovzdušné, zpravidla tunelové, sušení. Mikrovlnný výkon je možné velmi přesně řídit, takže rychlý předehřev hmoty, která je v této počáteční fázi sušení choulostivá na vznik mikrotrhlin, je bezpečný, protože je dostatečně pozvolný. 

V různých závodech sanitární keramiky byly nasazeny desítky mikrovlnných předsušáren pro 4 až 8 umyvadel, toaletních nádržek apod. v jedné dávce. Příkladem je zkrácení původních 24 hodin setrvání v horkovzdušném tunelu na 8 hodin.


 

2. TVAROVÁ STABILIZACE MIKROVLNNÝM PŘEDSUŠENÍM
Polotovar z čerstvě odlité keramiky je náchylný k tvarovému znehodnocení. Kvůli potřebě okamžité manipulace s ním, je žádoucí, po vyjmutí z formy, snížit jeho nadměrnou plasticitu odstraněním části vlhkosti. Doba předsušení mikrovlnami, trvající přibližně 15 minut, odpovídá cyklu lití umyvadel. V různých provozech se čas liší v závislosti na surovině odlitků, tvaru, velikosti, jakožto i způsobu lití, manipulaci, výchozí a cílové vlhkosti. Proti běžně používanému odpočívání čerstvých odlitků po jejich vyjmutí z formy zkrátí mikrovlny operaci předsušení řádově. Osychání na volném prostoru navíc zabírá místo, které může být ve výrobě využito efektivněji. Odkládání do uzavřených, temperovaných, ventilovaných prostor s řízenou cirkulací, teplotou a vlhkostí vzduchu, vytváří mezisklad. Protože to vyžaduje zavážení a vyskladňování po dávkách, přeruší se plynulý tok odlitků od licího lisu do tunelu sušárny. Odstávka výrobní čas prodlouží a sníží produktivitu. Prostor meziskladu mohl být využit efektivněji nebo nemusel být vůbec postaven. Při jeho vytápění vznikají ztráty, protože ke snížení vlhkosti odlitku se využije jen část energie vynaložené na ohřívání vzduchu.

Pohotovým předsušením stabilizují mikrovlny umyvadla k manipulaci, pro retuš apod. za jednotky minut.

3. SUŠENÍ AŽ NA VYPALOVACÍ VLHKOST
Výhody mikrovlnného sušení souvisí s fyzikální odlišností dielektrického principu ohřevu. Dodaná energie je absorbována přímo vodou v každém místě tělesa. Neohřívá se skrze vzduch, pevnou fázi a povrch. Smrštění v tloušťce stěny je rovnoměrné, proto nevznikají deformace v důsledku pnutí mezi horkým povrchem a studeným vnitřkem. Prohřátí stěny umožňuje rychlejší difuzi kapaliny přes póry. Uvnitř nevzniká přetlak ani pára, způsobující destrukci. Netvoří se povrchová nepropustná krusta, bránící odpařování. Zařízení nespotřebovává pohotovostní výkon - v přestávkách se jednoduše vypne. Poté je okamžitě připraveno k provozu, protože nevyžaduje předehřev.
Pro každý druh výrobku existuje optimální kombinace hodnot teploty, vlhkosti, proudění a rychlosti průchodu. Optimální vyladění těchto parametrů, pro různé etapy (předsušení, kritický bod, vypalovací vlhkost), je v kontinuálních horkovzdušných tunelech nemožné. U mikrovln se řídí jen vyzářený výkon – jeho hodnoty, prodlevy a výběr ze zdrojů v různých pozicích. Tím se citlivě nastaví limity, které snesou jednotlivé fáze sušení. Režimy se různí podle toho, jestli se otevírají póry předehříváním nebo se odpařuje mezimolekulární voda či vytěsňuje kapilární voda resp., při teplotách silně nad 100 °C i chemicky vázaná voda.

Kromě několikanásobného zkrácení doby běžně užívaného sušení je orientačně 1 kWh mikrovlnného výkonu na odpaření 1 litru vody.

PRAXE
Při předehřevu buď za účelem stabilizace po odlití, nebo urychlení navazujícího horkovzdušného sušení, je setrvání umyvadel a podobných výrobků v mikrovlnné komoře přibližně 15 minut. Obvyklé kapacity odpovídají zpracování dávky o 4 – 8 kusech podle jejich velikosti. Největší dosud požadované zařízení předsušuje 12 umývadel.
K sušení čerstvých odlitků, na hodnoty umožňující výpal, jsou zatím koncipována zařízení umožňující náplň 36 resp. 146 umyvadel. V kratší verzi se každých 40 minut založí dávka 9 čerstvých kusů a současně odchází 9 vysušených k výpalu. U delší alternativy je tomu obdobně, ale dávka je 36 kusů. Celková doba sušení na výpal je u obou kapacit 4 × 40 minut, což odpovídá času sušení a manipulace do 3 hodin.
Semi-kontinuální označení koncepce na jedné straně odpovídá dávkovému zpracování a na straně druhé postihuje, že zakládání i vyprazdňování je dopravními cestami, navázanými na průběžný tok výrobků závodem.

INVESTICE
Oproti neefektivním horkovzdušným technologiím, které jsou zdlouhavé a spotřebují 1/3 celkové energie na zhotovení výrobku, jsou náklady mikrovln bezkonkurenční. Konstrukce a použité komponenty umožňují dlouhou životnost v nepřetržitém bezporuchovém provozu. 

OBSLUHA
Řídicí systém umožňuje naprogramovat režimy dle požadavků technologa, sleduje bezvadnou funkci, hlásí odchylky a ukládá záznamy. Obsluhu zvládne i personál bez kvalifikace.

SERVIS
Zařízení nevyžaduje zvláštní zásahy. Spotřební materiál je snadno vyměnitelný elektromechanikem. Výrobce i tak nabízí pozáruční služby, garantující preventivní údržbu, opravy, jejich lhůty a ceny.