loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

EKONOMIKA 
 • zrychlení výroby – hodiny místo směn
 • plynulost výroby
 • minimální prostor
 • eliminace zmetkovitosti
 • minimální tepelné ztráty  

DESÍTKY MIKROVLNNÝCH SUŠÁREN ROmiLL jsou dlouhodobě úspěšně nasazeny v keramických provozech

 Mikrovlnné sušárny keramických pěnových filtrů


O KERAMICKÝCH FILTRECH
Ploché filtry zachycují nečistoty cezením a tvorbou filtračního koláče. Objemové filtry s pravidelnými otvory - lisované, tažené a cedítka, fungují hloubkově. Pro slévárenství a prvovýrobu hliníku jsou nejvýznamnější pěnokeramické typy, vytvářené namáčením. Odstraňují i drobné vměstky ulpíváním na stěnách buněk propojených ve 3D hloubkové struktuře, kde se turbulentní víření taveniny přeměňuje na laminární proudění. Volba z materiálů na bázi Al2O3, SiC, ZrO2 či grafitu závisí na odlévaném kovu. Snižují zmetkovitost, spoří náklady, zlepšují parametry odlitků. O jejich vyšší čistotu, nové vlastnosti a efektivnější výrobu se slévači snažili od nepaměti. Zachycování vměstků ve vtokových soustavách, s využitím zákonů o proudění, započalo před 2. světovou válkou. V 60. letech přichází cedítka a po roce 80 se již filtrace rozsáhle uplatňuje. V 21. století rostou ceny kovů, požadavky sléváren a možnosti technologií. Kvalita a cena filtračního materiálu ovlivňuje konkurenceschopnost odlitků. Příslušný dodavatelský segment se soustavně rozvíjí. To si vyžaduje progresivní technologie. Přesné a nízkonákladové sušení před výpalem, je pro výrobu filtrů, vytvořených namáčením, lisováním či tažením, klíčové. Dlouhodobé provozování řady mikrovlnných linek ROmiLL dosvědčuje přínosy tohoto způsobu sušení.


 
MOŽNOSTI A VÝHODY MIKROVLN PŘI SUŠENÍ KERAMIKY
Výhody mikrovlnného sušení souvisí s fyzikální odlišností dielektrického principu ohřevu. Dodaná energie se absorbuje ve vodě, ale i v SiC či grafitu, a to v každém místě tělesa. Neohřívá se skrze vzduch a povrch. Smrštění v tloušťce stěny je rovnoměrné, proto nevznikají deformace v důsledku pnutí mezi horkým povrchem a studeným vnitřkem. Prohřátí stěny umožňuje rychlejší difuzi kapaliny přes póry. Voda se odpařuje z celého vnitřního povrchu 3D struktury filtru. Netvoří se povrchová nepropustná krusta, bránící odpařování. Zařízení nespotřebovává pohotovostní výkon - v přestávkách se jednoduše vypne. Poté je okamžitě připraveno k provozu, protože nevyžaduje předehřev. Pro každý druh výrobku existuje optimální kombinace teploty, vlhkosti, proudění a rychlosti průchodu. Optimální vyladění těchto parametrů, pro různé etapy (předsušení, kritický bod, vypalovací vlhkost), je v horkovzdušných systémech náročné. U mikrovln se řídí jen vyzářený výkon – jeho intenzita a spínací cykly. Tím se citlivě nastaví limity, které snesou jednotlivé fáze sušení. Režimy se různí podle toho, jestli se otevírají póry nebo se odpařuje mezimolekulární voda či vytěsňuje kapilární voda.

NAHRAZENÍ HORKOVZDUŠNÉ SUŠÁRNY MIKROVLNNOU
Přesto, že zejména pěnokeramický polotovar je díky 3D struktuře dobře propustný pro horký vzduch, je klasické sušení zdlouhavé a energeticky nákladné. U polotovarů lisovaných z prášku může trvat i 3 dny a není neobvyklé, že za tuto dobu mohou být horkovzdušně vysušena pouhá 4 vlhkostní procenta. Příkladem je koncová vlhkost 1 % z původních 5 %. Hodnoty potvrzují značnou choulostivost tohoto druhu materiálů. Důsledkem je nerovnoměrné smršťování, kvůli kterému jsou v průběhu horkovzdušného sušení náchylné k deformacím, neslučitelnými s požadavky na výrobek vzhledem k jeho určení. Srovnání s mikrovlnným sušením filtrů s pravidelnými otvory -  lisovaných z prášku: Příklad 1: rozměr 156x156x20 mm, vstupní vlhkost 5 %, výstupní vlhkost <0,5 %, doba sušení 25 minut, 750 kg filtrů za hodinu, odpar vody 35,7 kg za hodinu, mikrovlnný výkon 42,3 kW. Příklad 2: rozměr 55x55x20 mm, vstupní vlhkost 14,5 %, koncová vlhkost <0,5%, doba sušení 11 minut, 110 kg filtrů za hodinu, odpar vody 17,4 kg za hodinu, mikrovlnný výkon 19,4kW. Bez ohledu na strukturu filtru, umožní mikrovlny sušení řádově urychlit. I poměrně rozměrný pěnový filtr 23´´ (584 x 584 x 50 mm) je možné vysušit za 35 minut. U kontinuálních pásových linek to v praxi znamená jeden kompletně vysušený takový filtr každé 2 minuty, tj. 33 23´´ kusů za hodinu (800 ks/24 hodin) a energetickou náročnost 85 kW mikrovlnného výkonu, při odpaření 80 kg vody ze vstupních 20 % vody na 0,05 %. Průhyb měřený diagonálně nepřesáhl 3 mm. Doposud největšími kusy sušenými v zařízeních ROmiLL byly filtry 26´´.

OBSLUHA
Řídicí systém umožňuje naprogramovat sušící režimy dle požadavků technologa, sleduje bezvadnou funkci, hlásí odchylky a ukládá záznamy. Kromě pracovníků zabezpečujících vkládání a odebírání polotovarů nevyžaduje při provozu přítomnost personálu. Obsluhu zvládne pracovník bez kvalifikace. Servisní zásahy nejsou vyžadovány. Spotřební materiál je snadno vyměnitelný elektromechanikem. Konstrukce a použité komponenty umožňují dlouhou životnost v nepřetržitém bezporuchovém provozu. Výrobce i tak nabízí pozáruční služby, garantující preventivní údržbu, opravy, jejich lhůty a ceny.

PARAMETRY
ROmiLL filterDRYCER
30
60
90
Délka
8300 mm 12380 mm 16200 mm
Šířka 
1880 1880 1880
Výška
2500 2500 2500
Výkon 1), / příkon 2)
30 / 35 kW 60 / 70 kW 90 / 100 kW
Hmotnost
3200 kg 4900 kg8100 kg
Chladící voda 3)
5 m3 / hod 10 m3 / hod 15 m3 / hod
Stlačený vzduch
5 - 8 bar
Provedení
nerezavějící ocel
Certifikace
 (jinak dle teritoriálních předpisů)
Řídicí systém
PLC Schneider (nebo dle požadavku)4)

1) max. možný výkon dle počtu instalovaných generátorů
2) typický (optimální) provozní příkon
3) 20°C
4) např.: Simatic S7