loda prive denis    

Žlabové dopravníky

ŽLABOVÉ ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY

Žlabové šnekové dopravníky jsou určeny k dopravě:
  • obilovin
  • osiv
  • obilných šrotů
  • krmných směsí a jejich komponent
  • dalších sypkých a drobných kusových, málo abrazivních materiálů (suché stavební směsi, drobné minerální látky, dřevěné granule, piliny apod.); nutno konzultovat s dodavatelem.
Bývají uplatňovány zejména k vodorovné dopravě do sklonu 10°. Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku vpádovým nástavkem a tudy je pomocí závitů šnekovnice transportován do prostoru výpadu, odkud samospádem vypadává do dalších dopravních cest. Výpadů ze šneku může být více a mohou být opatřeny hradítky s ručním, elektrickým nebo pneu ovládáním.

 typ  VA 130
 VA 210  VA 300   VA 350  VA 400
 výkon t/h *
 10
 20 40
50
75
 výkon m3/h
 13  26
 53  66  100
 RPM  210  130  88  77  80
 max.příkon (kW)
 2,2  4  11  11  15
* měrná hmotnost 750 kg/m3


 typ VA 130
 VA 210 VA 300  VA 350 VA 400
Ø šnekovnice
 Ø 130 Ø 210
Ø 300  Ø 350  Ø 373
šířka žlabu        A
 160  230  324  374  398
celková šířka     C
 212  300  408  458  506
hloubka žlabu    P
 170  250  354  414  443
celková výška    H
 198  280  405  465  500
tloušťka žlabu
 2  2  3 3
 4
rozměry vstupu E
a výstupu          S
160x160
350x160
160x160
350x160
250x250
200x200
500x250
300x300
250x250
500x250
350x350
350x350
400x400