loda prive denis    

Vybírací dopravníky

VYBÍRACÍ ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY

Využívají se k dopravě v horizotálním směru tehdy, pokud již není možné využít samospádného (gravitačního) vyprázdnění materiálu v sile.
Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku po celé délce obnažené šnekovnice a za pomocí závitů je transportován do prostoru výpadu (ve středu sila), odkud samospádem vypadává do dalších dopravních cest.
Dva druhy pohybu, rotace a vpřed, jsou zajištěny centrálním pohonem buď uvnitř sila (typ D) nebo pod silem (typ BM). Pokud již zrno před šnekem není, dopravník se automaticky dá do pohybu vpřed poháněn vnějším kolečkem. Tímto způsobem se vyprázdnění dokončí v rámci pouze jedné otáčky.
Vybírací šnek může být osazen kartáčem zajišťujícím úplné vyčištění podlahy po druhé otáčce.

Jsou určeny k dopravě především těchto sypkých materiálů:
  • obiloviny
  • osiva
  • další sypké materiály jako řepka, slunečníce atd. (konkrétní užití nutno konzultovat s dodavetelem)
Vybírací šnekové dopravníky je možné dodat ve dvou základních verzích:
  • typ D - s pohonem uvnitř sila
  • typ BM, resp. BM GM - s pohonem pod podlahou sila

Typ D
kapacita vyprázdnění *  30 t/h 50 t/h 80 t/h 100 t/h
max. výpad samospádem   200 t/h
Ø sila (m) Ø ≤ 21.40  Ø ≤ 21.40 Ø ≤ 25 Ø ≤ 21.40 
výška stěny* ≤ 27 m
rychlost 483 ot/min
příkon (kW)*  2.2 - 5.5 3 à 7.5 4 à 11 5.5 à 11

Typ BM 
kapacita vyprázdnění *  30 t/h 50 t/h 80 t/h 100 t/h
max. výpad samospádem   200 t/h 400 t/h
Ø sila (m) Ø ≤ 22 Ø ≤ 26  Ø ≤ 26  Ø ≤ 26 
výška stěny* ≤ 27 m
rychlost 414 ot/min
příkon (kW)*  5.5 - 7.5  5.5 à 11  5.5 à 15 5.5 à 15

Typ BM GM (více než 6 vyprázdění za rok)
kapacita vyprázdnění  *  100 t/h 150 t/h 200 t/h
max. výpad samospádem   400 t/h 600 t/h 200 t/h 400 t/h 600 t/h 400 t/h 600 t/h
Ø sila (m) Ø ≤ 31.5 Ø ≤ 37 Ø ≤ 25.5  Ø ≤ 31.5  Ø ≤ 31.5 Ø ≤ 25.5  Ø ≤ 24
výška stěny* ≤ 27 m ≤ 27 m ≤ 27 m
rychlost 414 ot/min
414  ot/min
414 rot/min
příkon (kW)*  7.5 - 18.5 7.5 à 30  11 à 22  12 à 30  11 à 30 15 à 30
 
* údaje pro měrnou hustotu 750 kg/m3