loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Rozmrazování a temperování

Ve vyspělých zemích jsou už desítky úspěšných instalací mikrovlnných průmyslových systémů, a to zejména k rozmrazování bloků červeného masa, ryb, jakož i ovoce a zeleniny. Hlavní výhodou je rychlost neboť temperování mikrovlnami trvá minuty namísto hodin, či desítek hodin. Proces se vyznačuje vysokou bakteriologickou čistotou a minimálními ztrátami úkapem. Při temperování se dosahuje vysoká teplotní homogenita -5 až -3 °C, jež umožní bezprostředně navazující mechanické zpracování. Pokud následuje opětovné zmrazení, může být energetická úspora velmi značná ve srovnání s konvenčním rozmrazováním, při kterém dosahuje povrchová teplota kladných hodnot.