loda prive denis    

Řetězové dopravníky

ŘETĚZOVÉ DOPRAVNÍKY

Bývají uplatňovány zejména k vodorovné dopravědo sklonu 10° pro materiály jako:
  • obiloviny
  • osiva
  • obilné šroty
  • krmné směsi a jejich komponenty
  • další sypké, málo abrazivních materiály (suché stavební směsi, drobné minerální látky, dřevěné granule, piliny apod.); nutno konzultovat s dodavatelem.
Dopravovaný materiál vstupuje do dopravníku vpádovým nástavkem a tudy je pomocí lamelového řetězu transportován do výpadové hlavy (obvykle hlava s pohonem), odkud samospádem vypadává do dalších dopravních cest. Výpadů z dopravníku může být více a bývají opatřeny hradítky s ručním, elektrickým nebo pneu ovládáním.


typ rozměry          
výkon*
rychlost řetězu
maximální příkon              
t/h** m3/h
L200 200 x 314 mm 30 40 0.43 m/s  
1.5 kW
L250250 x 314 mm
250 x 418 mm
 5066
0,45 m/s
 7.5 kW
11 kW
L310
310 x 418 mm
1001330.47 m/s
22 kW
L360 360 x 560 mm 150 200 0.54 m/s 22 kW
L420 420 x 560 mm 200 266 0.54 m/s 30 kW
L500 500 x 610 mm 300 400 0.60 m/s 45 kW
typ o A B C D E F G H I J K L M N O P
L200 160 320 200 286 348 365 26 346 290 500 185 500 185 653 745 358 137
L250 200 320 250 336 348 428 26 346 440 800 310 500 185 653 745 407 144
L310 250 424 310 396 474 680 52 476 440 800 300 800 300 786 1280 469 150
L360 350 564 360 448 620 740 52 612 440 800 287 800 287 786 1350 601 198
L420 350 564 420 508 620 800 52 612 440 800 350 800 350 786 1350 661 198
L500 400 620 500 588 620 900 52 612 440 800 350 800 350 786 1350 741 198