loda prive denis    

Podpora společnosti ROmiLL spol. s r.o. na zahraničních výstavách je spolufinancován Evropskou unií.


Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009004

Cílem projektu je zvýšení exportu, konkurenceschopnosti a poptávky produktů společnosti ROmiLL a to formou finanční podpory její prezentace a účasti na celkem osmi mezinárodních veletrzích v letech 2017 a 2018.

Výsledkem projektu bude propagace společnosti a jejích produktů a proniknutí na nové trhy Japonska, Austrálie a Nového Zélandu.