loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Průmyslové procesy a aplikace

Dielektrický ohřev představuje progresivní technologii se stále širším spektrem aplikací.

Obor Procesy Produkty
potraviny, zemědělství sušení Plody, pochutiny, mouka, ságo, čaj, ovocný pektin, houby, rýže, těstoviny, hotová jídla, ovoce, zelenina
snížení vlhkosti sójových extrudátů (výrobce zdravé výživy)
sušení pšeničné krupice (mlýn)
sušení léčivých bylin (balírna koření)
sušení vitaminominerálních doplňků po mikrogranulaci, výrobce minerálně-vitaminových doplňků pro zvířata
rozmrazování ovoce, ovocná dřeň , rozinky, zelenina
temperování (do -4 až -2°C) maso, ryby, vej ce
sterilizace, devitalizace, likvidace hmyzích škůdců, t ermická konzervace ochucovadla, koření, cereální výrobky, otruby, vločky, müsli, mouka, strouhanka, suché vaječné hmoty, sušené mléko, krmné směsi (zejména pro plemennou drůbež), komponenty krmných směsí , krev jatečních zvířat
5 kW linka k hygienizaci a zdravotní bezpečnosti mlýnských a balírenských výrobků a diet (výrobce zdravé výživy)
10 kW linka k hygienizaci a zdravotní bezpečnosti balených plodů, ořechů apod. (balírna v Turecku)
likvidace hmyzích škůdců v müsli výrobcích (výrobce müsli tyčinek)
likvidace hmyzích škůdců v sušených jablkách (výrobce přípravků pro pekárny a cukrárny)
mikrobiální standardizace v kakaovém prášku,
pasterizace toustový chléb, pečivo s prodlouženou dobou upotřebitelnosti, pi vo
pasterizace baleného toustového chleba (dva pekárenské holdingy)
pasterizace různých druhů balených trvanlivých, několikadenních pečiv (pekárna – Slovenská republika)
stabilizace , enzymatická inaktivace, blanšírování olejnatá semen a, mák, ořechy, pšeničné klíčky, plnotučná sója, rýžové otruby, ovoce
4 x 5 kW linka na eliminaci enzymů v olejnatých semenech; dosahuje se několikanásobně delší doby upotřebitelnosti (výrobce přípravků pro pekárny a cukrárny)
50 kW linka pro stabilizaci a enzymatickou inaktivaci pšeničných klíčků (mlýn – USA)
enzymatická stabilizace řepkového semene (tukový koncern)
snížení aktivity trypsinového inhibitoru u plnotučné sóji
pražení , kara melizace olejnatá semena jako ořechy, sezam atd.
odstraňování ulit vyjímání živočichů a mořských korýšů z ulit (rybolov – Island)
vaření a pečení maso , slanina, uzeniny, neloupané brambory
ohřev hotová jídla ve velkokapacitních stravovacích provozech; kosti; máslo, margarín, jedlý olej ; chmelové šišky, náplň ovocného koláče; biomasa
tepelná úprava Škrob, okurky, sojové boby, kandovaný anýz, bramborové lupínky , želatina, krmiva (zvýšení nutriční hodnoty a stravitelnosti)
dehydratace maso, c ibule
předvaření - částečné uvaření rýže, luštěniny, polotovary potravin k následnému zchlazení nebo zmražení
tavení tukové emulze
vyprazdňování nádoby s medem
vyrovnávání vlhkosti tabák (doutníky)
výzkum 2 kW kontinuální zařízení pro simulaci potravinářských procesů (strojní fakulta české univerzity)
výzkumný úkol Devitalizace enteropatogenů, zvláště salmonel v krmivech a potravinových produktech s vysokým obsahem sušiny (Ministerstvo zemědělství České republiky)
výzkumný projekt Výzkum interakce mikrovlnného pole a vybraných potravin ke zlepšení jejich zdravotních charakteristik (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky)
guma, elastomery vulkanizace, devulkanizace, předehřev, sušení, tavení, renovace, recyklace těsnění, pneumatiky, karkasy, gumasolové měkké pneumatiky, syntetická guma, polotovary, svazky, balíky, pásy, výlisky, latexová guma, pěnová guma, chemické sloučeniny obsahující gumu, polyesterové a nylonové materiály namáčené a pogumované, styrenová, butadienová gumová drť
rekonstrukce 20 kW linky k vulkanizaci gumových profilů (gumárna)
10 kW aparatura pro předehřev pryžových karkasů před lisováním pneumatik (výrobce vulkanizačních lisů)
vulkanizace gumových profilů (gumárna)
předehřev pryžových výrobků před lisováním (gumárna)
předehřev bloků přírodního a syntetického kaučuku na vulkanizační teplotu (gumárna)
keramika sušení, vypalování, úprava povrchu, vytvrzování, vyjímání z forem keramika (technická, speciální, sanitární, užitková, ozdobná, umělecká, stavební, žáruvzdorná), silikáty, brusné kotouče, sádrové formy, glazury, barviva, šamot, písky, jíly, hlíny, magnezit, pěna z keramické směsi (polycurathane), keramika plněná oxidem zinku, vložky, vyzdívky, tvarovky
8 kW komorová sušárna pro speciální technickou keramiku (výrobce zapalovacích svíček pro zážehové motory)
sušení vysoce plastických keramických hmot (výrobce šamotu)
sušení pěnových keramických filtrů (výrobce keramických materiálů pro metalurgický průmysl)
předehřev porcelánových izolátorů před zaléváním dutin olověnou slitinou (výrobce elektroporcelánu)
sušení granulátu k výrobě glazury (výrobce polotovarů pro keramický a sklářský průmysl)
Předsušení keramiky před výpalem. Kvazikontinuální paralelní 4x12kW proces s automatickým řízením
Předsušení keramiky před výpalem. 2 palarelní linky 2x32 kW s automatickým řízením.
sklo tavení, temperování, sušení přesné temperování skloviny před vstřikováním (projekční a poradenská firma pro sklářský průmysl)
sušení brusírenských sklářských kalů (výrobce televizních obrazovek)
chemikálie , farmaceutika sušení, urychlování chemických reakcí , tavení, expanze, pěnování léčiva, pesticidy, vazelína, oxid germania, uhličitan kobaltu, práškový křemík, vodní směsi oxidu manganu, pyrofosfát mědi, koncentrát olova a zinku, uhličito-sodný sulfát, viskózní kapaliny, salazopyrinové tablety, emulze z nesmísitelných kapalin, dimetylacetylester kyseliny jantarové, močovino-formaldehydové desky, vermikulit (pórovitý silikát), fosfátová skalní zemina, síra, alkálie
sušení katalyzátoru pro chemický koncern v ČR
vysoušení Mg(OH)2 na 0,1% vlhkosti (chemický koncern – Slovenská republika)
vysoušení koncentrátu na 0,5% vlhkosti
barvy, lepidla sušení, polymerizace barviva a tiskařské barvy; nátěry nebo lepidla (bez poškození suchých podkladů); laky a epoxidové pryskyřice
vysoušení lepidel
kompozity vytvrzování, polymerizace, pultruze, sušení, kompozitní profily, lamináty, sklolamináty, pryskyřice , svazky skelných a uhlíkových vláken
vytvrzování pryskyřic pro výrobu kompozitních profilů (poradenská firma)
plasty sušení, polymerace, želatinování, spojování, svařování, smršťování, předehřívání, nanášení, tvarování, ošetřování, recyklace hydroskopické granuláty plastů; termoplasty, termosety; polymethylmetakrylát, polystyren, polymethylakrylát, polyuretan, polyester; polyamid, polypropylen, pěnový polypropylen, pěnové PVC, PVC povlaky; azbest plněný fenolem; rozpouštědla
papír sušení kartony, dekorace ; fotografické materiály
textil, kůže sušení, rozpojování, čištění, fixace barviv vlákna, fíbr, vlna, filc, plst
zprovoznění, opravy a konstrukční úpravy komorového zařízení 100 kW zahraniční výroby, určeného k rozpojování balíků vlny ohřevem (česárna vlny)
sušení látkových filců (výrobce netkaných textilií)
d řevo sušení, ohýbání, lepení, vyzráv ání řezivo, překližka, dýha
ekologie neutralizace, zneškodňování, likvidace, sanace, zpracování zvlášť nebezpečný, nemocniční, toxický, jaderný, buničitý odpad; biomasa; ropné zátěže s charakterem ropa-voda-pevné částice
slévárenství sušení, vytvrzování, odvoskování, vyjímání, regenerace licí formy, vosk
sušení a vytvrzování forem a jader
stavebnictví sušení, recyklace, tavení, vytvrzování, drcení asfalt, beton, kámen, sádrové panely, nátěry nebo lepidla (bez poškození suchých podkladů)
vytvrzování chemickou reakcí perlitových vyzdívkových cihel (výrobce žáruvzdorné keramiky)
těžba, rafinérie drcení, čištění, tavení uhlí, ropa, nerosty , kámen, síra, pyrit, uhelný dehet
ostatní sušení viskózní houby, rašelina
výzkum 2 kW a 5 kW generátor pro výzkum plazmy (přírodovědecká fakulta české univerzity)
2 kW kontinuální zařízení pro simulaci chemických procesů (strojní fakulta české univerzity)
laboratorní stanovení sušiny různých produktů