loda prive denis    
Sídlo společnosti:
ROmiLL, spol. s r.o.
Tkalcovská 799/14
602 00 Brno
Česká republika
tel.:  +420 518 714 111
fax:  +420 518 714 112
e-mail:   info@romill.cz


GPS: 49°11'48.297" N
16°37'41.469" E

IČ: 44016573
DIČ: CZ44016573

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně; oddíl C vložka 3522, dnem 2.12.1991

Představení firmy

Firma ROmiLL vznikla v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným a převzala řešení projektů státního výzkumného pracoviště ve dvou základních oborech:
  • technologie pro výrobu krmiv (zemědělská technika)
  • zařízení pro průmyslový mikrovlnný ohřev

ROmiLL je česká společnost, od založení charakterizovaná zaměřením na výzkum, vývoj a inovace.TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ KRMIV


V Česku je ROmiLL, po roce 1989, prvním výrobcem válcových stolic k rozdružování a rozmělňování zrnin pro krmiva. Od stacionárních šrotovníků a mačkačů se rozšířil v průběhu času o unikátní stroje - mobilní drtiče vlhkého zrna, umožňující zpracování a uchování vlhkého zrna. Výrobní náklady proti klasickému posklizňovému sušení jsou tak nižší, navíc jsou také úspornější než kladívkové šrotovníky. Zvířata využijí z obilovin více živin, jejich zdravotní stav je lepší, čímž roste jejich produkční účinnost. Typy od nízkých výkonností až po velkokapacitní stroje jsou určené pro farmáře, zemědělské společnosti či družstva a průmyslové výrobny krmných směsí. ROmiLL dále vyrábí horizontální míchačky krmných směsí. To vše na základě vlastního vývoje. Kromě toho zabezpečuje projekty a dodávky kompletních výroben krmných směsí nebo jejích dílčích technologických uzlů. 
Od roku 2004 se ROmiLL specializuje také na výrobu technologie pro sklizeň vlhkého obilného a kukuřičného zrna, která je nejen v Evropě považována za technologii budoucnosti. V této oblasti již získal několik ocenění.

V roce 2005 začal ROmiLL dodávat kompletní báze pro skladování zemědělských produktů. Tyto technologie dodává "na klíč" od projektu po montáž. Stal se partnerem značek Privé a Denis.

ROmiLL se prosadil také na zahraničních trzích. Dnes jsou naše stroje prodávány prostřednictvím zahraničních zástupců v Německu, Španělsku, Itálii, Ukrajině, Rusku, Polsku, Slovensku, Dánsku, Bělorusku, Maďarsku, Francii, Estonsku, Novém Zélandu, Rumunsku, Holandsku, Kanadě a Litvě.  Mimo to najdete jednotlivé stoje v Japonsku, Bulharsku, Rakousku, Finsku,  Austrálii, Vietnamu, Mongolsku, Jižní Africe, Senegalu či Čadu.ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSLOVÝ MIKROVLNNÝ (MW) OHŘEV


ROmiLL je i prvním českým výrobcem průmyslových zařízení s mikrovlnným ohřevem k sušení, vulkanizaci, rozmrazování, vytvrzování, tavení, recyklaci, urychlování reakcí, lepení. Jde o potraviny, keramiku, gumu, chemikálie, kompozity, plasty a dřevo. K největšímu rozvoji programu mikrovlnné techniky došlo po roce 2005. Firma ROmiLL má rozsáhlé zkušenosti z výzkumu a vývoje značného počtu mikrovlnných aplikací pro různá průmyslová odvětví, ve střední Evropě je to jediná firma schopná dodávek takového počtu aplikací z tak mnoha oborů. High-tech se až na výjimky vyvíjí individuálně na míru. 

Unikátní výsledky jsou ve sterilizaci, inaktivaci, při termocitlivém sušení, bleskovém lepení a předehřevu velkých bloků kaučuku.

První projekty se zabývaly problematikou hygienizace potravních produktů s vysokým obsahem sušiny; patří sem především procesy sterilizace, pasterizace, enzymatické inaktivace a efektivní termocitlivé sušení.
Postupně byla řešena řada dalších použití z různorodých oborů. K nejvýznamnějším patří vulkanizace a předehřev gumy, sušení keramiky a chemikálií.

Našimi zákazníky jsou kromě zpracovatelských podniků také výzkumné ústavy, odborná pracoviště vysokých škol a projektantské firmy. Na vývojových projektech pracujeme s výrobci ohřevných systémů i s dodavateli netepelných technologií.

Charakteristické pro tuto technologii je, že u každé nové aplikace se nejprve experimentálně ověřuje s jakým efektem, resp. zda vůbec lze problematiku řešit s uplatněním mikrovln. Většina MW zařízení jsou individuální dodávky "na míru" podle specifického procesu a konkrétních požadavků zákazníka.
ROmiLL se od založení zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace. Hlavním cílem firmy je uspokojit individuální požadavky zákazníků a nabídnout jim nadstandartní péči za předpokladu vysoké odbornosti kvalifikovaných pracovníků a jejich mnohaleté sounáležitosti.