rem prive denis    
Sídlo společnosti:
ROmiLL, spol. s r.o.
Tkalcovská 799/14
602 00 Brno
Česká republika
tel.:  +420 518 714 111
fax:  +420 518 714 112
e-mail:   info@romill.cz


GPS: 49°11'48.297" N
16°37'41.469" E

IČ: 44016573
DIČ: CZ44016573

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně; oddíl C vložka 3522, dnem 2.12.1991

Představení firmy

Firma ROmiLL vznikla v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným a převzala řešení projektů státního výzkumného pracoviště ve dvou základních oborech:
  • technologie pro výrobu krmiv (zemědělská technika)
  • zařízení pro průmyslový mikrovlnný ohřev
V roce 2008 byl ve firmě zahájen nový program - dřevovýroba, mimo to se zemědělská technika rozšířila o výrobu zemědělské dopravní techniky.

ROmiLL je česká společnost, od založení charakterizovaná zaměřením na výzkum, vývoj a inovace.TECHNOLOGIE PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ KRMIV


V Česku je ROmiLL, po roce 1989, prvním výrobcem válcových stolic k rozdružování a rozmělňování zrnin pro krmiva. Od stacionárních šrotovníků a mačkačů se rozšířil v průběhu času o unikátní stroje - mobilní drtiče vlhkého zrna, umožňující zpracování a uchování vlhkého zrna. Výrobní náklady proti klasickému posklizňovému sušení jsou tak nižší, navíc jsou také úspornější než kladívkové šrotovníky. Zvířata využijí z obilovin více živin, jejich zdravotní stav je lepší, čímž roste jejich produkční účinnost. Typy od nízkých výkonností až po velkokapacitní stroje jsou určené pro farmáře, zemědělské společnosti či družstva a průmyslové výrobny krmných směsí. ROmiLL dále vyrábí horizontální míchačky krmných směsí. To vše na základě vlastního vývoje. Kromě toho zabezpečuje projekty a dodávky kompletních výroben krmných směsí nebo jejích dílčích technologických uzlů. 
Od roku 2004 se ROmiLL specializuje také na výrobu technologie pro sklizeň vlhkého obilného a kukuřičného zrna, která je nejen v Evropě považována za technologii budoucnosti. V této oblasti již získal několik ocenění.

V roce 2005 začal ROmiLL dodávat kompletní báze pro skladování zemědělských produktů. Tyto technologie dodává "na klíč" od projektu po montáž. Stal se partnerem značek Privé a Denis.

ROmiLL se prosadil také na zahraničních trzích. Dnes jsou naše stroje prodávány prostřednictvím zahraničních zástupců v Německu, Španělsku, Itálii, Ukrajině, Rusku, Polsku, Slovensku, Dánsku, Bělorusku, Maďarsku, Francii, Estonsku, Novém Zélandu, Rumunsku, Holandsku, Kanadě a Litvě.  Mimo to najdete jednotlivé stoje v Japonsku, Bulharsku, Rakousku, Finsku,  Austrálii, Vietnamu, Mongolsku, Jižní Africe, Senegalu či Čadu.

ROmiLL se také od roku 2008 zaměřuje na výrobu zemědělské dopravní techniky. Cílem tohoto kroku je nabídnout stávajícím zákazníkům, kteří již prověřili kvalitu krmivářských strojů, také stroje pro moderní a efektivní přepravu zemědělských komodit.  

ZAŘÍZENÍ PRO PRŮMYSLOVÝ MIKROVLNNÝ (MW) OHŘEV


ROmiLL je i prvním českým výrobcem průmyslových zařízení s mikrovlnným ohřevem k sušení, vulkanizaci, rozmrazování, vytvrzování, tavení, recyklaci, urychlování reakcí, lepení. Jde o potraviny, keramiku, gumu, chemikálie, kompozity, plasty a dřevo. K největšímu rozvoji programu mikrovlnné techniky došlo po roce 2005. Firma ROmiLL má rozsáhlé zkušenosti z výzkumu a vývoje značného počtu mikrovlnných aplikací pro různá průmyslová odvětví, ve střední Evropě je to jediná firma schopná dodávek takového počtu aplikací z tak mnoha oborů. High-tech se až na výjimky vyvíjí individuálně na míru. 

Unikátní výsledky jsou ve sterilizaci, inaktivaci, při termocitlivém sušení, bleskovém lepení a předehřevu velkých bloků kaučuku.

První projekty se zabývaly problematikou hygienizace potravních produktů s vysokým obsahem sušiny; patří sem především procesy sterilizace, pasterizace, enzymatické inaktivace a efektivní termocitlivé sušení.
Postupně byla řešena řada dalších použití z různorodých oborů. K nejvýznamnějším patří vulkanizace a předehřev gumy, sušení keramiky a chemikálií.

Našimi zákazníky jsou kromě zpracovatelských podniků také výzkumné ústavy, odborná pracoviště vysokých škol a projektantské firmy. Na vývojových projektech pracujeme s výrobci ohřevných systémů i s dodavateli netepelných technologií.

Charakteristické pro tuto technologii je, že u každé nové aplikace se nejprve experimentálně ověřuje s jakým efektem, resp. zda vůbec lze problematiku řešit s uplatněním mikrovln. Většina MW zařízení jsou individuální dodávky "na míru" podle specifického procesu a konkrétních požadavků zákazníka.

DŘEVOVÝROBA

Program dřevovýroby zahrnuje truhlářství, výrobu zakázkového i sériového nábytku, dodávky stavebních interiérových i exteriérových celků vestavěných v budovách a areálech, restaurátorské zakázky historických a sakrálních objektů. V současnosti směřuje k rozvoji dodávek nízkoenergetických dřevostaveb.ROmiLL se od založení zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace. Hlavním cílem firmy je uspokojit individuální požadavky zákazníků a nabídnout jim nadstandartní péči za předpokladu vysoké odbornosti kvalifikovaných pracovníků a jejich mnohaleté sounáležitosti.