loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

ke stažení
 
SOUHRN VÝHOD

Úspora času
 • minuty místo dní

 • Lepší řízení procesu
 • homogenní teplota
 • změny procesu v reálném čase

 • Ekonomika 
 • minimální čas
 • minimální prostor
 • minimální tepelné ztráty

 • PARAMETRY

   
  Délka 12817 mm 
  Šířka  2500 mm
  Výška  4730 mm 
  Vsázka  2 palety 
  1250 kg každá
  Mikrovlnný výkon max 96 kW 
  Elektrický příkon max 160 kW
  Stlačený vzduch 5 až 8 bar
  Hmotnost 11215 kg 
  Řídicí systém Siemens Simatic S7 
  Certifikace   dle požadavků
   
  MIKROVLNNÝ PŘEDEHŘEV KAUČUKU A GUMÁRENSKÝCH SMĚSÍ

  METODA 
  Běžnou metodou pro předehřev kaučuku a gumárenských směsí je použití komory vyhřívané na 80°C, kde je materiál uskladněn celé dny. Obrovské ztráty energie, značné požadavky na prostor, a obtížnost plánování výroby jsou pro tuto metodu charakteristické. Měření odhalila následující parametry při předehřevu kaučuku na paletách (v tomto experimentu bylo na každé paletě 800 kg přírodního kaučuku v balících) s použitím běžné metody bez mikrovln: 

  Komora vyhřívaná na 80°C  0 hodin  24 hodin  72 hodin 
  Teplota blízko povrchu  27°C  53°C  63°C 
  Teplota blízko středu  27°C  30°C  42°C 
  Teplotní homogenita ±1°C  ±23°C  ±21°C 

  Metoda ROmiLL založená na univerzitním výzkumu a ověřená u předního výrobce pneumatik používá k přenosu energie mikrovlny. Měření odhalila následující parametry při předehřevu kaučuku na paletách (v tomto experimentu bylo na každé paletě 1250 kg přírodního kaučuku v balících) s použitím mikrovlnné linky ROmiLL MW96:

  MW96   0 minut  52 minut 
  Teplota v kterémkoliv bodu uvnitř materiálu  20°C
  ±5°C  
  60°C
  ±5°C  


   
  PRAXE
  Skutečná doba ohřevu závisí na výchozí teplotě a nastavené cílové teplotě; zkušenosti z reálného provozu u výrobce pneumatik ukazují doby ohřevu kolem 30 minut. Při extrémně nízkých zimních teplotách se čas samozřejmě prodlužuje.
  Uspořádání se vstupním a výstupním dopravníkem umožňuje obsluze připravit další vsázku již v průběhu ohřevu předchozí, a tím minimalizovat manipulační časy. V praxi je běžně dosahován denní výkon linky 80 tun materiálu. 
   
  PROVOZ
  Zařízení může obsluhovat pracovník bez zvláštní kvalifikace po krátkém zaškolení, např. skladník – operátor vysokozdvižného vozíku. 
  Zprávy na monitoru jsou k dispozici v několika jazycích.  

  INVESTICE
  Konstrukce zařízení odpovídá jeho průmyslovému určení a plánované dlouhé životnosti v nepřetržitém provozu. Velká část je vyrobena z nerezavějící oceli. Spotřební materiál – magnetrony – jsou snadno vyměnitelné elektrikářem s odpovídající kvalifikací. Specifikace náhradních dílů, pokud byste je snad potřebovali, je součástí dokumentace. Řídicí systém sleduje bezvadnou funkci zařízení a hlásí případné odchylky. K dispozici jsou záznamy (logy) s podrobnými informacemi o provozu.    

  SERVIS
  Zařízení nevyžaduje zvláštní servis. Výrobce však pro maximální spokojenost uživatelů nabízí Servisní Smlouvu garantující doby odezvy, ceny, a preventivní údržbu.