loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Používané frekvence

Dielektrický ohřev zahrnuje jak mikrovlnný ohřev, tak ohřev na radiových frekvencích. V obou případech se využívá energie elektromagnetického pole, která rovněž slouží například k přenosu televizních a rádiových signálů, přenosu dat, nebo radiolokaci.

Mikrovlny spadají do frekvenčního pásma asi 300 MHz–300 GHz, které odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 1 m–1 mm. Zařízení pro průmyslové aplikace se konstruují podobně jako komerční mikrovlnné trouby pro domácnosti, většinou na celosvětově nejvíce využívané frekvenci okolo 2450 MHz (vlnová délka λ="12,24" cm). Často používané je taktéž pásmo kolem 915 MHz (λ ="32,75" cm), jehož výhodou je přibližně dvaapůlkrát větší hloubka vniku do ohřívaného materiálu, než jaké se dosahuje u frekvence 2450 MHz. Pro aplikace vyžadující přesné zacílení vyzařované energie a pouze povrchové působení se využívá pásem 5,8 GHz (λ ="5,17" cm) a 24,125 GHz (λ ="1,36" cm). Mikrovlnná energie zpravidla vniká do hloubky v řádu jednotek až desítek centimetrů. Nejvýhodnější je jí používat k ohřevu materiálů, jejichž ztrátový činitel je menší než 0,05, a k procesům, při nichž se požaduje vysoká hustota výkonu. Je to dáno tím, že při jejich použití nedochází ke vzniku elektrického oblouku a spálení materiálu tak často jako u radiových frekvencí. 
 
Při použití radiových frekvencí v pásmech 13,56; 27,12 a 40,68 MHz je možné dosáhnout hloubky vniku až několik metrů. Díky tomu je možné ohřívat produkty větších rozměrů, popřípadě větší počet produktů současně. Z tohoto důvodu se ohřev velmi účelně aplikuje na materiály s vysokým ztrátovým činitelem (např. s vysokým obsahem vody). Navíc při výkonech nad 50 kW je radiofrekvenční ohřev ekonomičtější než mikrovlnný ohřev.