loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MWPotraviny a krmiva

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL PŘEDSTAVUJE VELMI ŠIROKOU A RŮZNORODOU OBLAST PRO VYUŽITÍ MIKROVLN, PŘIČEMŽ NEUSTÁLE JSOU VYVÍJENY NOVÉ APLIKACE S VYSOKOU UŽITNOU HODNOTOU A ZÁROVEŇ SE STÁLE ZVYŠUJE EFEKTIVITA U TRADIČNĚ VYUŽÍVANÝCH PROCESŮ. PRO PŘEHLEDNOST LZE PROCESY ROZDĚLIT DO 6 ZÁKLADNÍCH OKRUHŮ:
 • PASTERIZACE A STERILIZACE (DEVITALIZACE)  – hygienizace potravin a krmiv
 • ROZMRAZOVÁNÍ A TEMPEROVÁNÍ POTRAVIN
 • INAKTIVACE ENZYMŮ, STABILIZACE SMĚSÍ
 • SUŠENÍ – jedná se využití obecných výhod mikrovlnného sušení podobně jako v jiných oborech
 • VAŘENÍ, PEČENÍ, PRAŽENÍ - ireversibilní tepelná úprava (při níž dochází k nevratným změnám v produktu)
 • OHŘEV A PŘEDEHŘEV - reversibilní tepelná úprava bez nevratného vlivu na produkt. Uplatní se v průmyslové produkci i v gastronomii a lze ji zefektivnit použitím tzv. aktivních obalů    
Potravinářské produkty, které lze mikrovlnně zpracovávat pokrývají celý rozsah tohoto sektoru. Vzhledem k velmi odlišným vlastnostem jednotlivých produktů je však pro každou novou aplikaci nebo nové řešení třeba otestovat konkrétní produkt v elektromagnetickém poli, stanovit ztrátový činitel a jeho tepelné vlastnosti.  

Pro příklad některé z námi testovaných produktů v poslední době jsou: pochutiny, koření, amarant, plody, mák, čaj, tabák, cereální výrobky, pšeničné klíčky, těstoviny, rýže, luštěniny, pečivo, chléb, sója, mouka, škrob, otruby, hotová jídla (MRE), tuky, emulze, ovoce, zelenina, maso, ryby, drůbež, vaječné výrobky, krmné směsi a jejich komponenty, biomasa.