loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Mimořádně významnou aplikací je sušení hygroskopických granulátů plastů, zejména před vytlačováním, kde lze dosáhnout významného zkrácení procesu.

Při spojování (lepení a svařování) plastů se využívá jak mikrovlnný ohřev, tak zejména ohřev na radiových frekvencích. Svařování mikrovlnami zvyšuje pevnost vzorků a může probíhat ve dvou variantách: spojování přímým ohřevem dvou vrstev polymerů i jiných materiálů, nebo s využitím suscepční mezivrstvy.

Plasty

Vlastnosti mikrovln se v plastikářském průmyslu uplatňují především při sušení, polymeraci, spojování, tvarování, smršťování, recyklaci, předehřevu a v dalších aplikacích vyžadujících ohřev.

Vysoká homogenita ohřevu, přesné řízení teploty a rychlé dosažení požadované teploty (během několika sekund) v celém objemu umožňují úsporu energie přibližně 30 %.

Velkoobjemové produkty a profily s většími průřezy (nad 25 mm) mohou být zpracovány mikrovlnami bez ohledu na jejich nízkou tepelnou vodivost.

Při sušení se většina dodané energie spotřebuje na ohřev rozpouštědla a působení na substrát je mnohem menší.