loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Devitalizace a pasterizace

Přesný, rovnoměrný a šetrný ohřev mikrovlnami představuje nové možnosti pro hygienizaci a zdravotní nezávadnost suchých potravin a krmiv. Dané aplikace patří do souboru procesů pasterizace, sterilizace, devitalizace enteropatogenů a mikromycetů.

Zvlášť rizikové jsou suroviny a výrobky s obsahem vlhkosti umožňující uchování v běžných podmínkách, které jsou konzumované bez tepelného zpracování. Nesmí obsahovat žádné mikrobiální patogenní činitele (zejména mikroorganismy rodu Bacillus, Escherichia, Leuconostoc, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, toxikogenní plísně rodu Aspergillus, koliformní bakterie, aj.) v množství, schopném i při správném zacházení ohrozit zdraví lidí nebo zvířat. Při správných podmínkách skladování se počet plísní nemění, ale počet bakteriologických nálezů se při delší době uchování může zvýšit. Mikrobiologickými rozbory se zjišťuje celkový počet mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů a mykologickými rozbory se stanovují výskyty plísní; výsledky se uvádějí v KTJ/g (počet kolonií tvořící jednotky na gram).

Vysoká teplota způsobuje změnu charakteru produktu destrukcí specifických termolabilních složek (vitamíny aj.) a vzhledem ke snížení obsahu například silic také zhoršení organoleptických vlastností (barva, chuť, vůně, konzistence). Režimy se spíše pasterizačním účinkem jsou pro termocitlivé produkty šetrné, ale nemají vliv na mikrobiální kontaminaci ve sporulující formě. Účelem průmyslových způsobů tepelného opracování není úplná likvidace patogenních zárodků, ale podstatná je tzv. „obchodní resp. praktická“ sterilita – tj. inaktivace takových mikrobiálních forem, které za daných podmínek mohou vegetovat. Systém zdravotní nezávadnost potravin HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vyžaduje pro výrobu, skladování a uvádění do oběhu úpravu zabezpečující zdravotní nezávadnost a zachování co nejvyšší výživné hodnoty. Přitom za bezpečné tepelné opracování se považuje nejméně 75 °C ve všech částech potraviny s prodlevou nejméně 5 minut.

Pro většinu konvenčních způsobů ohřevu je přitom velmi obtížné dosáhnout v každé části produktu stejnou teplotu. Naproti tomu při prohřátí mikrovlnami, které je velmi rychlé, je už na začátku prodlevy teplota velmi rovnoměrná. Proto lze účinnost devitalizace patogenních mikroorganismů v celém objemu produktu spolehlivě zabezpečit. Mikrovlnný ohřev umožňuje hloubkově velmi přesně řídit teplotu.

Při mikrovlnném ohřevu lze přesně stanovit optimální teplotu a čas prodlevy na této teplotě, při nichž je rychlost destrukce mikroorganismů vyšší, než rychlost degradace charakteristik produktů.

Ve srovnání s ostatními způsoby ošetření, zejména ohřevem v páře nebo ozářením paprsky gama, představují mikrovlny vysoce efektivní způsob jak pojistit a garantovat kvalitu dodávek, prodloužit záruční lhůtu či dále zhodnotit surovinu ze zboží, které by jinak muselo být staženo z oběhu.