loda prive denis    

Pásové dopravníky

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Jsou určeny k dopravě sypkých nebo drobných kusových materiálů v horizontálním směru a to vodorovně či v mírném úhlu. Dopravují se především:
  • obiloviny, obilné šroty
  • osiva
  • krmné směsi a jejich komponenty
  • další sypké, málo abrazivní materiály (jako např.: suché stavební směsi, drobné minerální láteky, dřevěné granule, piliny apod.); nutno konzultovat s dodavatelem.
 
Dopravovaný materiál vstupuje na dopravník z jiného dopravníku a dále je na pásu transportován ke shazovacímu vozíku, který je možno libovolně posouvat.