loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

SERVIS MW

e-mail: renak@romill.cz
mobil: +420 601 385 453 (po-pá 8-16 hodin)


Ceník servisních prací
Platnost ceníku od 1.10. 2016 do 30.6.2019

 Položka  Cena
 Servisní práce*  1200 Kč / hod / osoba
 Vzdálenost do místa výjezdu**  18 Kč / km
 Doba jízdy pracovníka na místo výjezdu**  200 Kč / hod / osoba
 Servisní práce* ve společnosti ROmiLL 
 1000 Kč / hod / osoba

 Uvedené ceny jsou bez DPH

* Servis vždy provádí minimálně dva pracovníci (není-li předem uvedeno jinak) z důvodu BOZP – práce s elektrickým zařízením pod napětím.

** Vzdálenost do místa výjezdu a doba jízdy pracovníka na cestě je kalkulována na základě dat portálu www.mapy.cz,  při zadaném parametru „nejrychlejší trasa“ .

 • Tento ceník je platný pro výše uvedené období. Pro následující období bude ceník zveřejněn minimálně s třicetidenním předstihem a bude k dispozici na webových stránkách www.romill.cz
 • Ceny uvedené v tabulce jsou pevné a závazné. Společnost ROmiLL, spol. s r.o. se zavazuje k fixaci těchto cen pro celé platné období. 
 • Po dokončení servisních úkonů musí být na místě objednatelem i zhotovitelem podepsán pracovní list, který slouží jako podklad pro fakturaci a kopie tohoto servisního listu bude vždy přiložena k faktuře.
 • Splatnost faktury za provedení servisních prací je 14 kalendářních dní od uskutečnění výjezdu.
 • Požadavek na servisní výjezd musí být učiněn nejpozději 48 hodin před požadovaným výjezdem na email renak@romill.cz. Nepracovní dny (svátky a víkendy) nejsou do této lhůty započítávány. Telefonické objednávky servisu nejsou možné a nebudou akceptovány.
 • Společnost ROmiLL nevede náhradní díly skladem s výjimkou běžného spotřebního elektromateriálu (např. kabeláž, pojistky, kondenzátory, diody, termostaty apod.). Cena a dostupnost náhradních dílů je na vyžádání, požadavek zasílejte na email: renak@romill.cz.