loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

REFERENCE

 • Roca Laufen
 • Lanik Techservis
 • Moravské Keramické závody
 • Saargummi
 • Vegum
 • Významný evropský výrobce pneumatik
 • Ireks  Enzyma
 • Biopharm
 • Preciosa
 • Euro Suppport
 • Sito DE 
 • Hamé - ve spolupráci se SAIREM
 • SpolChemie
University: MU Brno, VUT Brno, MZLU Brno, Universita Obrany, UTB Zlín, KU Praha, CVUT Praha .. a.j.