loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Účinky kombinovaného sušení

Na počátku se z produktu vnějším konvenčním ohřevem rychle uvolní značná část vlhkosti. Pokud při tom může dojít k přehřátí povrchu materiálu, je nutné během vysoušecího procesu provádět přestávky k vyrovnání teploty — v průběhu těchto přestávek se voda z materiálu odpařuje samovolně. Potom mikrovlny rychle vypudí skoro celou zbývající vlhkost z hloubky materiálu k jeho povrchu, kde ji lze opět odpařit klasickými systémy. Takto se doba sušení zkrátí až o 80 %.

Mikrovlnné sušení

Při Konvenčním ohřevu postupuje teplo z povrchu dovnitř a vlhkost vystupuje zevnitř na povrch, kde se odpařuje. při hloubkovém působení mikrovln se ohřívá i vnitřek produktu a vlhkost je vytěsňována směrem k místu nižšího tlaku — tedy na povrch materiálu, který je chladný, protože okolní vzduch se mikrovlnami neohřívá. Touto vodní pumpou se dosáhne rychlého a efektivního odvodu vody.
 

VYSOKÁ ENERGETICÁ ÚČINNOST

Voda je vysoce polární látka, která velmi dobře absorbuje mikrovlnnou energii, jež se téměř bezezbytku mění na teplo. V principu nelze podobné účinnosti dosáhnout jiným způsobem ohřevu i když si jeho použití často vynutí jiné faktory než účinost. 
 

ROVNOMĚRNOST OHŘÁTÍ CELÉHO OBJEMU PRODUKTU

Ze všech složek základního materiálu mikrovlny téměř výhradně působí na molekuly vody, a naopak vůbec neúčinkují na zcela suché oblasti produktu
Toho lze využít pro vyrovnání vlhkosti materiálu, pokud je před zpracováním nerovnoměrná.
Umožňuje to také odstranění poslední kapalné složky a samoregulaci přehřevu na konci sušení.
 

RYCHLÝ ODVOD VODY

Klasické sušení může na povrchu kusových produktů vytvořit suchou vrstvu, která přeruší kapilární tok zevnitř materiálu a začne produkt tepelně izolovat, čímž zhorší prostupnost vody materiálem. Naopak při mikrovlnném sušení se suchá vrstva nevytváří, protože voda, která je vypuzovaná z jádra materiálu, udržuje povrch vlhký.