loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Stáhněte si naši brožuru: Mikrovlnný ohřev dřeva

SUŠENÍ DŘEVA
Vlhkost suroviny je zapotřebí přizpůsobit způsobu zpracování a následně podmínkám dlouhodobého umístění výrobku. Předchází se tím nadměrnému sesychání nebo naopak bobtnání. Oboje narušuje mechanické vlastnosti, kvalitu spojů, povrchů apod. Sušené dřevo je pevnější, má lepší izolační vlastnosti, je rozměrově stabilnější a zpravidla se lépe obrábí. Odolává biologickému poškození především houbami a hmyzem. Pro nižší hmotnost umožňuje snazší manipulaci i levnější dopravu. Sortimentem, předurčeným pro přirozené nebo umělé sušení, je především řezivo.
METODA
Vlhkost obsažená ve dřevě se teplem mění na páru, která na povrchu uniká do prostoru. Používané technologie se odlišují zejména druhem přiváděného tepla, způsobem odvádění páry a technickým vybavením. Sušárny jsou komorové, kondenzační, vakuové, solární, vysokofrekvenční. V závislosti na druhu a vlastnostech suroviny a požadované konečné vlhkosti lze dosáhnout různé rychlosti a různorodé jakosti. Poznání limitů jednotlivých principů je základem optimalizace hospodárnosti a šetrnosti sušení. 

PLASTIFIKACE DŘEVA
Dřevo je v přírodní podobě pevné a s malou pružností. Platí to i pro dlouhovláknité tvrdé dřeviny listnatých stromů, z nichž nejohebnější je bělové a mladé dřevo. I tak je zapotřebí pro další zpracování tvárnost dřeva zvýšit. K vytvoření trvalého ohybu bez narušení je nutná plastifikace. Dřevo je přírodním kompozitem tří složek: celulózy, hemicelulóz a ligninu, na něž plastifikační prostředky působí.