loda prive denis    

MÍCHAČKY SYPKÝCH HMOT

Dvourotorové horizontální míchačky MIXER H byly vyvinuty k homogenizaci šrotů veškerých druhů zrnin a jiných různě upravených rostlinných surovin spolu s malými dávkami specifickách krmných doplňků - mikrokomponentů.

Zařízení slouží k rychlému a účinnému promísení složek nejrůznějších druhů a forem sypkých hmot v řadě zpracovatelských odvětví. Používá se nejen pro biologické materiály, ale i pro neorganické suroviny.


Reference

ZD Krásná Hora n. Vl. a.s.
Příkosická zemědělská a.s.
AGRO DV Puklice
AGRO Okluky a.s.
Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
Agrospol Boĺkovce (SK) 
DV Polanka nad Odrou
Podorlické ZD Ohnišov
Poĺnohospodárske družstvo Neverice (SK)
Soukromý rolník Hatě
ZD Brtnice
ZD Okříšky
ZS Dobříš s.r.o.
ZS Horní Krupá a.s. ZD Budišov

SOUHRN VÝHOD:

  • Metodicky ověřená přesnost – poměr zamísitelnosti vyšší než 1:10000.
  • Nízká stavební výška.
  • Unifikace s válcovými stroji ROmiLL.
  • Odvažování všech komponentů na jedné tenzometrické váze.
  • Základ kompaktní a variabilní výrobny.
  • Start stroje i při naplněné komoře.
 

URČENÍ:

Zařízení slouží k promísení složek nejrůznějších druhů a forem sypkých hmot. Díky jedinečnému způsobu homogenizace a vysoké variabilitě jsou optimálním řešením k zabezpečení operace mísení ve středně kapacitních technologických linkách. Míchačky byly vyvinuty k homogenizaci šrotů veškerých druhů zrnin a jiných různě upravených rostlinných surovin spolu s malými dávkami specifických krmných doplňků - mikrokomponentů. Kromě výroby krmných směsí u zemědělských podniků, sdružení a družstev nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích. Nerezová varianta je vhodná pro potravinářské firmy, výrobce chemikálií apod.

Vyznačují se nízkou stavební výškou, unifikací s válcovými stroji ROmiLL, možností tenzometrického odvažování při dávkování komponentů, robustností a bezporuchovým provozem. Hlavní výhodou je vysoký poměr zamísitelnosti, který je vyšší než 1:10.000 – díky tomu je možné dosáhnout vyváženého zastoupení živin v krmné směsi podle předepsané výrobní receptury pro daný druh a kategorii zvířat. Přesnost mísení byla ověřena podle závazné metodiky v souladu s příslušnými předpisy.

PROVOZNÍ PARAMETRY MIXER H MIXER H LONG
elektromotor (3x400 V, 50 Hz)  5,5 kW  7,5 kW
objem mísicí vany
 1,6 m3  1,9 m3
váha mísené vsádky (závisí na druhu směsi)
 cca 500 kg  cca 600 kg
doba zpracování vsádky
 6-10 min;
3-5 t/hod
 6-10 min;
3,6-6 t/hod
váha  1 300 kg  1 470 kg