loda prive denis    

Výhody válcových stolic

Hlavní předností válcového šrotování je vysoká ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ta může činit u hrubého šrotování pro drůbež až 70% v porovnání s kladívkovým šrotovníkem.

Důležitým faktorem je také SNADNÉ NASTAVENÍ spáry mezi válci a tedy velikosti částic zpracovaného materiálu. Jednotlivé velikosti částic jsou navíc rovnoměrně rozloženy.

Charakteristikou válcových stolic je rovněž NÍZKÁ PRAŠNOST a HLUČNOST.

Válcové stroje ROmiLL se vyznačují bezporuchovým provozem, dlouhou životností, tichým chodem, a jednoduchou, téměř bezúdržbovou obsluhou.


VÁLCE

  • Pro stroje ROmiLL je charakteristická STABILNÍ ROVNOBĚŽNOST VÁLCŮ. Ta zajišťuje rovnoměrnou šířku mlecí spáry po celé délce válců, a tedy ROVNOMĚRNOU STRUKTURU zpracovaného materiálu. Rovnoběžnost zajišťuje patentovaný mechanismus, který díky své tuhosti zabraňuje vychýlení os válců z přesně vymezené polohy.
  • Naproti tomu jsou-li k přitlačování válce použity pružiny, dochází za provozu ke kmitání tohoto válce, a tedy k zvětšování a zmenšování spáry mezi válci. To má za následek nestejnorodost zpracovaného materiálu, ve kterém se mohou dokonce objevovat i vůbec nenarušená zrna!
ROmiLL se stal po roce 1989 prvním českým výrobcem válcových stolic určených k rozdružování a rozmělňování zrnin pro krmiva. S prvotním zaměřením na stacionární šrotovníky a mačkače se v roce 2004 rozšířil o unikátní stroje - mobilní drtiče vlhkého zrna, umožňující zpracování a uchování vlhkého zrna. Tato technologie je považována nejen v Evropě za technologii budoucnosti a ROmiLL v této oblasti již získal několik ocenění.

Významnou roli hrají výrobní náklady, které proti klasickému posklizňovému sušení jsou nižší, navíc jsou také úspornější než kladívkové šrotovníky. Zvířata využijí z obilovin více živin, jejich zdravotní stav je lepší, čímž roste jejich produkční účinnost.
 

VÁLCOVÁ STOLICE
ROmiLL

Válcová stolice je v podstatě uzavřená kovová skříň, v níž rotují dvě vodorovné hřídele, na kterých jsou upevněny válce. Povrch válců může být různě tvarován.

Válcové stolice jsou používány jako mlýny, šrotovníky, mačkače, drtiče apod. Nejčastěji zpracovávají OBILOVINY – zvláště vhodné jsou pro úpravu PŠENICE, JEČMENE, OVSA a KUKUŘICE. Efektivně na nich mohou být zpracovávány i další krmné plodiny, jako např. LUŠTĚNINY, OLEJNINY či POCHUTINY. Výsledný produkt je možno použít pro krmení VŠECH DRUHŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.

Válcové stolice jsou také často využívány mimo potravinářskou oblast.


Šrotovníky

Šrotovník je stroj používaný k rozmělňování zrnin pro krmné účely.

Typy:
  • VÁLCOVÝ – materiál drtí dva rýhované válce, které se otáčejí proti sobě
  • KLADÍVKOVÝ – k tříštění dochází údery kladívek rychle se točícího rotoru
  • KAMENOVÝ – drcení mezi dvěma kameny (spodní pevný, horní se otáčí)


Válcové šrotovníky ROmiLL S rozmělňují obiloviny střihem mezi válci, což na rozdíl od tříštění obilek v komoře kladívkového šrotovníku spotřebuje méně elektrické energie.


Na hřídelích válců jsou připevněna ozubená kola různých průměrů, která do sebe zabírají. Válce seproto proti sobě otáčejí ROZDÍLNOU RYCHLOSTÍ. Je tomu tak proto, aby se zrno ROZŘEZÁVALO a nedocházelo k omílání slupky. Zrno zapadne do rýhy pomalejšího válce a rýha rychloběžného válce jej vzápětí roztrhne. Jeden z dvojice válců je vždy pohyblivý a změnou jeho vzdálenosti od stabilního válce se reguluje hrubost šrotování.

Mačkače

Mačkač je stroj k mechanickému (tlakovému) narušování struktury rostlinných materiálů.

Válcové mačkače ROmiLL M upravují zrno působením TLAKU mezi válci s téměř hladkým povrchem. Na rozdíl od šrotovníků jsou mačkače pomaloběžné a oba válce pracují STEJNOU OBVODOVOU RYCHLOSTÍ.


Stejně jako při šrotování, je i při mačkání   zrno zpracováno ve spáře mezi válci. U mačkání ale nedochází k tak vysokému stupni rozdružení zrna. Záměrem je přetvořit obilku v soudržnou VLOČKU. Její celistvost je přitom významně ovlivněna vlhkostí zpracovávané obiloviny.

* Materiál použitý pro výrobu válců
- ve srovnání s nejkvalitnějšími litinami, ocelolitinami nebo kalitelnými ocelemi od řady jiných výrobců jsou válce používané ve strojích ROmiLL méně náchylné na opotřebení obrušováním povrchů, především tvrdými příměsemi, obsaženými v nečištěných krmných surovinách. Vysoké tvrdosti válců je dosaženo použitím ušlechtilé oceli speciální jakosti spolu s několika technologickými postupy tvrzení povrchů. Špičkové parametry tvrdosti válců nejsou prakticky dosažitelné bez zvýšení křehkosti povrchů. Především proto jsou stroje opatřeny unikátním mechanismem tzv. mžikového odskoku, který jednomu z válců umožňuje oddálit se, vnikne-li mezi ně tvrdá částice. Tím se zabraňuje mechanickému poškození a zvyšuje se životnost povrchu válců. Souběžně s oddálením válce se aktivizuje systém uzávěry přísunu materiálu od násypky k válcům, takže do prostoru se zpracovaným produktem nepropadne celé zrno.

Po opotřebení válců jsou náklady na náhradní díly určeny pouze cenou demontovatelných plášťů válců. Firma ROmiLL v rámci pozáručního servisu dodává výměnou za otupené válce kompletní pár válců včetně hřídelí a přírub.