loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

K úspoře energie dochází vzhledem k tomu, že mikrovlny se absorbují jen v sušeném produktu, zatímco okolní prostor zůstává studený. Při mikrovlnném ohřívání nalitého stěru se nevytváří povlak neboť se suší zevnitř ven. Protože mikrovlnné zařízení nespotřebovává mimo provoz žádný pohotovostní výkon, neexistuje žádný běh naprázdno a v přestávkách se jednoduše vypnou. Nepotřebují také předehřev neboť jsou okamžitě připraveny k vlastnímu procesu. Voda a pojidla pohlcují mikrovlny silněji než suroviny v porézní keramické struktuře a proto se dané složky ohřívají, resp. vypuzují rychleji. Sušením zevnitř ven se vytváří příznivý teplotní gradient vůči okolí a tím se sušení urychluje. Základní bilance je 1 kW mikrovlnného výkonu na odpaření
1 litru vody za hodinu.

Keramika

SUŠENÍ A SINTROVÁNÍ

Vynikající vlastnosti mikrovlnného ohřevu se u keramických hmot prosadily při sušení, sintrování (spékání) a při odlučování organických substancí. Ve srovnání s konvenčními způsoby ohřevu se dosahuje energetických úspor. Doba sušení může být o jeden řád kratší. Zařízení proto mohou být značně menší a nižší je i potřeba forem. Významné je snížení technologického odpadu (zmetkovitosti) asi o 30 %, neboť při mikrovlnném sušení se netvoří povrchová kůra ani trhliny. Vzhledem k vysoké rovnoměrnosti ohřevu lze proto zpracovat i výrobky nejsložitějších tvarů, ať už v tlustostěnných částech, stěnách nestejné tloušťky nebo v kombinovaných plných a dutých oblastech. Okamžitá pohotovost k provozu umožňuje rychlé reakce na zakázky a tím snížení zásob hotových výrobků. Celkově dochází k rychlé návratnosti investic.

Mikrovlnné sušení se prosadilo u bílé a lité keramiky; u forem pro lití keramiky, ale i u sádrových forem na nové formy. Rozšířené je sušení natvrdo s povlakovou vrstvou a u glazur; provádí se i předsoušení licí hmoty. Mikrovlny se uplatňují v průmyslu porcelánu, kameniny, cihel a obkladaček. Pohotovým nastavením parametrů lze na jednom zařízení sušit různé produkty (nádobí, sanitární a technickou keramiku, aj.). Přesto, že nejrozšířenější jsou procesy sušení, mikrovlnami se také vypalují a spékají materiály - například na bázi SiC.