loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Generátory a komponenty

Mikrovlnné generátory slouží širokému rozsahu aplikací pokrývající všechna průmyslová odvětví stejně jako oblast výzkumu a vývoje. Tento široký rozsah nedovoluje žádné společnosti vyrábět všechny modifikace, zejména vyvíjet generátory pro mnoho různých frekvenčních pásem.

ROmiLL vyvíjí a vyrábí generátory několika výkonových tříd pro hlavní technické frekvence (v pásmu ISM).

Základní řada je osazena vzduchem chlazenými magnetrony s fixním výkonem. Zpravidla nepotřebují vyspělou ochranu (iso-cirkulátor). Odražený výkon je minimalizován vhodným navázáním do aplikátoru a přizpůsobení konstrukce komory. Životnost této levné třídy magnetronů je o řád nižší, než životnost celého generátoru a proto tyto magnetrony jsou podle servisního předpisu vyměňovány, jako standardní náhradní díl.

Čidlo odraženého výkonu a pokročilý spínaný zdroj jsou vylepšení, která zlepšují vlastnosti generátorů střední třídy. Ty mohou využívat buď vzduchem chlazené, nebo i vodou chlazené magnetrony (zpravidla s pevně nastaveným výkonem). Plynulé řízení výkonu zpravidla není vyžadováno pro třídu průmyslových aplikací využívající generátory střední třídy, ale může být s výhodou použita v zařízeních pro vědu a výzkum. Na druhé straně ale  laboratorní zařízení ale obvykle mají životnost přizpůsobenu spíše občasnému (příležitostnému) využití spíše plnohodnotnému nasazení v nepřetržitém průmyslovém provoze.  

Nejvyšší třída generátorů je založena na výkonném, vodou chlazeném magnetronu s plynule regulovaným výkonem (např. v rozsahu 0,5 – 5,5 kW). Pokročilá ochrana před odraženým výkonem (iso-cirkulátor), je někdy doplněna diagnostikou zařízení. V praxi tyto generátory charakterizuje velký mikrovlnný výkon spolu s mimořádnou vytrvalostí jak generátoru tak I použitého magnetronu i v plnohodnotné nepřetržité průmyslové zátěži. 

Generátory pracující na méně obvyklých frekvencích dodává naše firma ve spolupráci se zahraničním partnerem, aby i jejich vývoj byl ekonomicky přijatelný.
 

APLIKÁTORY

Výkon více generátorů může být sdružen pro konkrétní aplikaci, optimalizován a řízen centrálním procesorem. Zejména aplikátory pro zařízení z vysokým výkonem vyžadují vyspělou konstrukci aplikátoru za účelem minimalizování odraženého výkonu více sdružených generátorů. Cílem je zabránit negativní interferenci mezi více generátory, která by potom snižovala jejich životnost.
 
To je také jeden z důvodů, proč naprostá většina mikrovlnných zařízení je zákaznicky přizpůsobována podle detailní specifikace konkrétního procesu. Pouze velmi zkušený zákazník (zpravidla partnerská firma v oboru mikrovln) si může koupit generátor a vyřešit úspěšně jeho napojení pro konkrétní aplikaci. Implementace dodaného generátoru (například na frekvenci, kterou ROmiLL sám nevyvíjí) může být ale také předmětem námi nabízených služeb pro zákazníka v konkrétním oboru