loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

Individuální dodávky „na míru“Téměř každá průmyslová aplikace mikrovln vyžaduje individuální konstrukční řešení, které zohledňuje charakter ohřevného procesu a ohřívaného produktu. Přestože se při vývoji zařízení používají standardní celky, je každá zakázka podřízena potřebám zákazníků, zpracovatelské kapacitě a dalším specifickým parametrům, jakož i představě o začlenění zařízení do celkové technologie. Takto vzniklá aplikace se experimentálně ověřuje na zkušebních aparaturách, k čemuž se používají zákazníkem dodané produkty.

Druhy mikrovlnných zařízení

Mikrovlnná zařízení jsou konstruována pro kontinuální, diskontinuální nebo stacionární ohřev kusových, sypkých, kašovitých nebo tekutých materiálů. Podobná je Koncepce zařízení pracujících na radiových frekvencích.Zařízení se skládá z generátoru osazeného zdroji mikrovlnné energie — magnetrony — a dále z ozařovacích komor, v nichž mikrovlnné pole působí na zpracovávaný materiál. Mikrovlnná energie se pomocí vlnovodů převádí do aplikátorů, z nichž je rozptýlena v komoře s cílem dosáhnout optimálního ohřevu — obvykle maximální teplotní homogenity v produktu. Zařízení je dále vybaveno ochrannými a měřicími prvky, řídicí jednotkou, popřípadě dalšími integrovanými systémy, sekcí pro dohřev či chlazení apod. Generátory se zařízením buď tvoří kompaktní celek, nebo jsou v samostatných skříních, které jsou od vlastní komory oddělené.KOMBINACE MIKROVLNNÉHO A KONVENČNÍHO OHŘEVU

Využitím obou metod se efektivnost konvenčního ohřevu zvyšuje až trojnásobně. Mikrovlnný ohřev je možné použít před konvenčním ohřevem, během něj nebo i po něm.

 1. Při mikrovlnném předehřevu se prohřeje vnitřek produktu, díky čemuž je následný konvenční ohřev rovnoměrnější a efektivnější.
 2. Současná aplikace mikrovlnného a konvenčního ohřevu je výhodná například při sušení. Vzniká tak synergický efekt, při kterém mikrovlny vypuzují vlhkost k povrchu, kde je efektivněji odpařena konvenčními systémy.
 3. Použití konvenčního ohřevu na začátku procesu je výhodné v případě vysoké počáteční vlhkosti materiálu. Efektivněji se jím docílí její počáteční odpařování a přesun. Navíc u materiálu s obsahem vlhkosti 50 % a více je někdy nežádoucí, aby mikrovlny uvedly vodu do varu. Mikrovlnný ohřev je vhodný až tehdy, poklesne-li vlhkost pod 25 %.