loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

OHŘEV NA RÁDIOVÝCH FREKVENCÍCH

Při 27,12 MHz je hloubka vniku u ohřevu na radiových frekvencích v řádu metrů. Systémy mají zpravidla výkony od desítek kW až přes 1500 kW. Ohřev na radiových frekvencích je přitom obvykle při výkonech nad 50 kW ekonomičtější než mikrovlnný ohřev.

PAPÍR

Šetrné mikrovlnné sušení je zkonstruováno např. pro archivní papírové dokumenty, které byli poškozeny vodou např. v průběhu povodní.

VLHKOST A SUŠENÍ

Ve dřevě obsahují volnou vodu dutiny buněk, zatímco ve vázané formě je v buněčných stěnách. Při vlhkosti 25-30 % je dosaženo bodu nasycení vláken; znamená to, že v dutinách už žádná voda není, ale vlákna jsou ještě stále nasycena vodou. Při ztrátě vlhkosti od bodu nasycení ztrácí dřevo na objemu, smršťuje se a mění tvar.

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ

Specifickým působením mikrovln na buněčnou strukturu lze také dosáhnoud velmi podstatných modifikací mechanických vlastností dřeva.

LEPENÍ A OHÝBÁNÍ

Mikrovlnný ohřev a ohřev na radiových frekvencích lze s výhodou využít i k lepení a laminování dřeva a překližky. Dosahuje se přitom podstatně rychleji pevného spoje, většinou během jednotek minut namísto hodin. To je umožněno tím, že se ohřívají selektivně především suscepční vrstvy, zatímco dřevní hmota se zahřívá podstatně méně. Je to efektivní jak při hromadné výrobě, tak i z energetického hlediska. Při ohýbání dřeva se mikrovlnný ohřev a ohřev na radiových frekvencích uplatňují nejčastěji v kombinaci s párou.