loda prive denis    

Hlavní výhody
mikrovlnného ohřevu

 • Rychlost 
  - minuty místo hodin
 • Objemový přenos energie
  - cold vessel
 • Úspora ENERGIE
 • Úspora výrobního prostoru
 • Účinnost 70%
 • Automatizace
 • Bezpečnost
 • Ekologie

REFERENCE

SERVIS MW

URYCHLOVÁNÍ CHEMICKÝCH REAKCÍ

V organické i anorganické chemii se uplatňuje specifický účinek mikrovln, při němž se dosahuje vyššího bodu varu než při konvenčním ohřevu a také periodický pohyb dipolárních molekul a iontů usnadňuje vzájemné pronikání reagujících molekul. Reakce jsou podstatně urychleny, často bez použití toxických nebo hořlavých rozpouštědel a tím při podstatně sníženém obsahu exhalátů. Dávkování mikrovlnného výkonu lze přesně řídit, což příznivě ovlivní průběh chemické reakce a dosáhne se žádoucího složení výsledného produktu.

SPÉKÁNÍ (SINTROVÁNÍ)

Mikrovlnami se materiál, na rozdíl od klasických způsobů, spéká za stejné teploty rychleji nebo se spékání dosáhne už při nižších teplotách.

Chemikálie a farmaceutika

SUŠENÍ

Sušením chemikálií a farmaceutických polotovarů lze dosáhnout podstatného zkrácení procesu sušení. Další význačnou předností proti konvenčním způsobům ohřevu je, že lze poměrně snadno dosáhnout extrémně nízkých obsahů vlhkosti. Výhodou je rovněž možnost přesného řízení průběhu sušení. Při sušení termocitlivých materiálů se často používá mikrovlnný ohřev při sníženém tlaku. Základní energetická bilance je přibližně 1 kW mikrovlnného výkonu na odpaření 1 litru vody za hodinu.

ŘÍZENÍ REAKCÍ U CHEMIKÁLIÍ A FARMACEUTIK

Vynikající vlastnosti mikrovlnného ohřevu se v chemickém a farmaceutickém průmyslu uplatňují především při zpracování jemných a specializovaných chemikálií a farmaceutik, při sušení, urychlování chemických reakcí, spékání a v dalších aplikacích vyžadujících ohřev. Nejvhodnější je použití mikrovln při zpracování materiálů s vyšší měrnou cenou a tam, kde konvenční ohřev snižuje produktivitu nebo je spojen se škodlivými exhalacemi anebo s nebezpečím ohně a výbuchu.

PŘEDEHŘEV

Předehřev chemikálií mikrovlnami zajistí rychlé a rovnoměrné prohřátí materiálu. Dosáhne se tím vyšší produktivity v průběhu technologického procesu, zlepšené kvality výrobků a snížení technologického odpadu.